Znaki tablice instrukcje bhp

Znaki ostrzegawcze BHP, tablice informacyjne i piktogramy minimalizują ryzyko wypadków w miejscu pracy. Wszystkie znaki ostrzegawcze BHP na naszej stronie są zgodne z obowiązującymi przepisami Państwowej Inspekcji Pracy (PiP). Szybki i łatwy montaż tablic BHP, piktogramów i opisów pozwala na natychmiastowe zwiększenie bezpieczeństwa w określonych miejscach w pracy. W naszej ofercie dostępne są tablice informacyjne, oznaczenia bezpieczeństwa, instrukcje BHP z opisem oraz czytelne piktogramy, np. oznaczenia substancji chemicznych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie pytań zachęcamy do kontaktu z obsługą naszego sklepu.

„Instrukcja pierwszej pomocy przedmedycznej”. 250 x 350 mm (Płyta sztywna)
Ekspresowa wysyłka
„Instrukcja pierwszej pomocy przedmedycznej”. 250 x 350 mm (Płyta sztywna)
Producent: ANRO
Cena: 9,43 zł 7,67 zł netto
szt

Na magazynie Wysyłka 24 h

Znak ewakuacyjny „Kierunek do wyjścia drogi ewakuacji”. Z-1E-LP-100x300
Ekspresowa wysyłka
Znak ewakuacyjny „Kierunek do wyjścia drogi ewakuacji”. Z-1E-LP-100x300
Producent: ANRO
Cena: 16,01 zł 13,02 zł netto

Na magazynie Wysyłka 24 h

Znak rozkładany stojak żółty Uwaga ślisko. potykacz wysokość 60 cm
Ekspresowa wysyłka
Znak rozkładany stojak żółty Uwaga ślisko. potykacz wysokość 60 cm
Producent: ANRO
Cena: 34,35 zł 27,93 zł netto
szt

Na magazynie Wysyłka 24 h

Znak ochrony ppoż. Z-6P-FS-150x150
Znak ochrony ppoż. Z-6P-FS-150x150
Producent: ANRO
Cena: 8,44 zł 6,86 zł netto

Dostępny online Wysyłka 5 dni

szt

Dostępny online Wysyłka 5 dni

„Teren budowy Wstęp wzbroniony”. 250 x 350 mm (Płyta sztywna)
Ekspresowa wysyłka
„Teren budowy Wstęp wzbroniony”. 250 x 350 mm (Płyta sztywna)
Producent: ANRO
Cena: 7,80 zł 6,34 zł netto
szt

Na magazynie Wysyłka 24 h

szt

Dostępny online Wysyłka 5 dni

szt

Dostępny online Wysyłka 5 dni

Dostępny online Wysyłka 5 dni

„Teren prywatny wstęp i wjazd wzbronione”. 250 x 350 mm (Płyta sztywna)
Ekspresowa wysyłka
„Teren prywatny wstęp i wjazd wzbronione”. 250 x 350 mm (Płyta sztywna)
Producent: ANRO
Cena: 7,80 zł 6,34 zł netto
szt

Na magazynie Wysyłka 24 h

Znak ochrony ppoż. Z-31P-FS-150x205
Znak ochrony ppoż. Z-31P-FS-150x205
Producent: ANRO
Cena: 12,31 zł 10,01 zł netto

Dostępny online Wysyłka 5 dni

szt

Dostępny online Wysyłka 5 dni

szt

Na magazynie Wysyłka 24 h

„Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. 250 x 350 mm (Płyta sztywna)
Ekspresowa wysyłka
„Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. 250 x 350 mm (Płyta sztywna)
Producent: ANRO
Cena: 7,91 zł 6,43 zł netto
szt

Na magazynie Wysyłka 24 h

Znak BHP „Chroń drogi oddechowe”. Z-5N1-FS-220x300
Ekspresowa wysyłka
Znak BHP „Chroń drogi oddechowe”. Z-5N1-FS-220x300
Producent: ANRO
Cena: 6,51 zł 5,29 zł netto
szt

Na magazynie Wysyłka 24 h

szt

Na magazynie Wysyłka 24 h

szt

Dostępny online Wysyłka 5 dni

Dostępny online Wysyłka 5 dni

Instrukcja PPOŻ.„Ppoż.ogólna”. 250 x 350 mm (Płyta sztywna)
Ekspresowa wysyłka
Instrukcja PPOŻ.„Ppoż.ogólna”. 250 x 350 mm (Płyta sztywna)
Producent: ANRO
Cena: 7,91 zł 6,43 zł netto
szt

Na magazynie Wysyłka 24 h

Dostępny online Wysyłka 5 dni

szt

Na magazynie Wysyłka 24 h

„Uwaga! Roboty na wysokości”. 250 x 350 mm (Płyta sztywna)
Ekspresowa wysyłka
„Uwaga! Roboty na wysokości”. 250 x 350 mm (Płyta sztywna)
Producent: ANRO
Cena: 7,80 zł 6,34 zł netto
szt

Na magazynie Wysyłka 24 h

„Uwaga! Przejścia nie ma”. 250 x 350 mm (Płyta sztywna)
Ekspresowa wysyłka
„Uwaga! Przejścia nie ma”. 250 x 350 mm (Płyta sztywna)
Producent: ANRO
Cena: 7,80 zł 6,34 zł netto
szt

Na magazynie Wysyłka 24 h

szt

Dostępny online Wysyłka 5 dni

Znak BHP „Załóż okulary ochronne”. Z-2N1-FS-220x300
Ekspresowa wysyłka
Znak BHP „Załóż okulary ochronne”. Z-2N1-FS-220x300
Producent: ANRO
Cena: 5,08 zł 4,13 zł netto

Na magazynie Wysyłka 24 h

Znak ochrony ppoż. Z-17P-FS-150x205
Znak ochrony ppoż. Z-17P-FS-150x205
Producent: ANRO
Cena: 12,31 zł 10,01 zł netto

Dostępny online Wysyłka 5 dni

szt

Dostępny online Wysyłka 5 dni

Dostępny online Wysyłka 5 dni

szt

Dostępny online Wysyłka 5 dni

Dostępny online Wysyłka 5 dni

„Drzwi ewakuacyjne lewe”. 150 x 150 mm (Płyta sztywna)
Ekspresowa wysyłka
„Drzwi ewakuacyjne lewe”. 150 x 150 mm (Płyta sztywna)
Producent: ANRO
Cena: 9,32 zł 7,58 zł netto
szt

Na magazynie Wysyłka 24 h

szt

Na magazynie Wysyłka 24 h

Znaki ostrzegawcze BHP

Specjalne oznakowanie miejsca pracy to wymóg BHP, zatem rozmieszczenie znaków jest obowiązkowe. Ich celem jest przypominanie o obowiązujących w pracy przepisach, ostrzeganie przed zagrożeniami w konkretnych miejscach, a także instruktaż w momencie zagrożenia oraz instrukcje obsługi urządzeń. Wszystkie znaki, tablice i piktogramy w ofercie naszej hurtowni BHP Antar są zgodne z wymogami Państwowej Inspekcji Pracy oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. W ofercie znajdują się także obowiązkowe na każdej budowie tablice informacyjne budowlane.

Tablice budowlane informacyjne

Umieszczenie tablicy informacyjnej budowlanej na terenie budowy lub rozbiórki jest koniecznością określoną prawem budowlanym. Tablica taka musi się znajdować na terenie każdej inwestycji, która wymagana uzyskanie pozwolenia lub zgłoszenia. Dane, jakie powinny znaleźć się na tablicy budowlanej muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Umieszczenie tablicy na placu budowy jest obowiązkiem prawa budowlanego, spoczywającym na Kierowniku budowy. Nasze tablice budowlane informacyjne są dostosowane do wymogów i zawierają specjalne miejsce do zamieszczenia wszystkich niezbędnych i określonych przepisami prawa informacji. Są to m.in. adres, numer pozwolenia na budowę, czy rodzaj robót budowlanych oraz numery telefonów. Tablicę należy umieścić w widocznym miejscu na placu budowy. Tablice budowlane ostrzegają też przed ścinką drzew, prowadzeniem robót na dachu, czy prac rozbiórkowych.  

Znaki ostrzegawcze z opisem i tablice informacyjne BHP

Znaki ostrzegawcze i informacyjne obejmują bardzo szerokie spektrum tablic, oznaczeń i nalepek przemysłowych. Poczynając od najbardziej podstawowych oznaczeń, np. tablic BHP znakujących drogę ewakuacji (znaki ewakuacyjne), aż po oznaczenia substancji szkodliwych, czy oznaczenia elektryczne ostrzegające przed wysokim napięciem. W naszej ofercie dostępne są również znaki ostrzegawcze do rozstawienia na podłodze, np. informujące o mokrej nawierzchni (tzw. ”potykacze”) oraz inne znaki BHP

Znaki ostrzegawcze środków chemicznych 

Oznaczenia substancji chemicznych różnych kategorii mają funkcję informacyjną i ostrzegawczą. Oznaczenia znacznie zwiększą uważność pracownika i pozostałych osób w miejscu pracy, gdzie mamy styczność z chemikaliami i substancjami niebezpiecznymi. Wszędzie, gdzie możliwa jest styczność z substancjami chemicznymi i innymi, które mogą zagrażać zdrowiu, a nawet życiu pracowników i osób przebywających w otoczeniu.

Znaki elektryczne

Znaki elektryczne to zwykle piktogramy (z opisem lub bez), których celem jest ostrzeganie i informowanie o zagrożeniu wynikającym z energii elektrycznej. Czasem to także znaki zakazu lub zakazu. Znaki elektryczne są wymagane we wszystkich budynkach użyteczności publicznej, zakładach pracy oraz na urządzeniach podłączonych do sieci elektrycznej. Informują i ostrzegają przed wysokim napięciem oraz pracami przy sieciach elektrycznych. Ich zadaniem jest zwiększenie świadomości zagrożenia wynikającego z wysokiego napięcia i energii elektrycznej, z którą nieostrożne obchodzenie się może poważnie zagrażać życiu i zdrowiu.

Znaki ewakuacyjne 

Znaki ewakuacyjne, jak sama nazwa sugeruje, wskazują drogę ewakuacji w przypadku konieczności opuszczenia budynku w sytuacji zagrożenia. Sugerują właściwe zachowania i kierunek ucieczki. Informują o przebiegu drogi ewakuacji, wysokich progach (znak ”Uwaga stopień”), kierunkach otwierania drzwi, czy schodach. Wszystko po to, by w czasie pośpiesznej ewakuacji odciążyć system poznawczy człowieka i pomóc mu się wydostać oraz dotrzeć do oznakowanego miejsca zbiórki po ewakuacji z budynku. Zatem celem rozmieszczania tych znaków jest pomoc przez informowanie, by nie doprowadzić do chaosu. Znaki ewakuacyjne zwykle są zielono-białe, obejmują także znaki ratunkowe.

Instrukcje obsługi BHP 

Dla przypomnienia obowiązujących przepisów BHP w miejscach pracy muszą się znajdować także tablice i instrukcje BHP. Zwykle to instrukcje obsługi, instrukcje prawidłowych zachowań w czasie zagrożenia i określające prawidłowe reakcje w nietypowych sytuacjach, np. instrukcje pierwszej pomocy, a także tablice informujące o prawidłowej obsłudze urządzeń, (urządzeń pierwszej pomocy oraz instrukcje obsługi niebezpiecznych urządzeń). Na przykład instrukcje obsługi do pracy przy piłach, czy pracy przy obróbce drewna, gdzie uszkodzenie ciała, a nawet utrata życia są realnym zagrożeniem.

Znaki ochrony przeciwpożarowej

Znaki przeciwpożarowe to podstawowe i wymagane wyposażenie każdego budynku użyteczności publicznej. Znaki ochrony ppoż. najczęściej informują o położeniu dróg pożarowych, oznaczają sprzęt pożarniczy i widnieją na instalacjach gaśniczych. Zawierają też instrukcje i telefony alarmowe oraz oznaczają obszary szczególnie zagrożone pożarem. Zgodnie z założeniami znaki ochrony ppż. mają informować, pomagać i wspierać ludzi w prawidłowym przebiegu akcji ratunkowej w sytuacji zagrożenia lub wystąpienia pożaru.

pokaż więcej
zwiń opis
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl